Λογιστικές Εφαρμογές

You are here:

Το PYLON Accounting είναι λογιστική εφαρμογή νέας γενιάς, με το κύρος της Epsilon Net, για όλα τα υποσυστήματα που αφορούν την Οικονομική Διεύθυνση μίας επιχείρησης. Καλύπτει πλήρως τις ανάγκες τήρησης και ελέγχου απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων, καθώς και Αναλυτικής Λογιστικής. Η SoftNet εκσυγχρονίζει την επιχείρηση σας με πλήρη παραμετροποιήσιμη λειτουργικότητα, προσφέρει ταχύτητα στις εγγραφές και απλοποιεί οποιαδήποτε λογιστική διαδικασία με το PYLON Accounting.

Μια λογιστική εφαρμογή που είναι πλήρως εναρμονισμένη με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ) και έχει την δυνατότητα για παραμετροποίηση και προσαρμογή στις προσωπικές προτιμήσεις του χρήστη σε κάθε επιχείρηση. Το PYLON Accounting χαρακτηρίζεται από ένα πολύ φιλικό περιβάλλον εργασίας με απλοποιημένη λειτουργία και συνδράμει ώστε να εκτελούνται αυτοματοποιημένα όλες οι φοροτεχνικές εργασίες της επιχείρησης καθημερινά, εύκολα και γρήγορα.

Ορισμένες από τις δυνατότητες του PYLON Accounting είναι:
 • Ημερολόγιο φορολογικών και εργατικών υποχρεώσεων άμεσα ενημερωμένο από το e-forologia.gr.
 • Παρακολούθηση των προθεσμιών των εταιρικών υποχρεώσεων.
 • Δυνατότητα ανάθεσης εργασιών.
 • Δυνατότητα καταχώρησης επικοινωνιών, ραντεβού κλπ.
 • Πλήρης κάλυψη Μ.Υ.Φ.
 • Δυνατότητα αυτόματης ενημέρωση όλων των φορολογικών εντύπων από Λογιστικές καταχωρήσεις.
 • Ταχύτατη ηλεκτρονική υποβολή με ένα κλικ όλων των εντύπων και με υποστήριξη όλων των μεθόδων υποβολής.
 • Δυνατότητα καταχώρησης πληροφοριακών δεδομένων ανά έντυπο.
 • Ταχύτατη καταχώρηση με πλήρη παραμετρικότητα στην σχεδίαση της φόρμας και στις συντομεύσεις του πληκτρολογίου, ανά χρήστη.
 • Πρότυπα άρθρα και «έξυπνες» λειτουργίες.
 • Δίνεται η δυνατότητα παράλληλης ενημέρωσης ξένων νομισμάτων.
 • Παρακολούθηση οικονομικών στοιχείων συναλλασσόμενων , ενεργειών CRM και καρτέλας λογαριασμού.
 • Παρακολούθηση πολλαπλών συστημάτων παγίων (Φορολογικό, Λογιστικό, ΔΛΠ, κλπ.)
 • Παρακολούθηση με πολλαπλούς συντελεστές απόσβεσης ανά πάγιο με χρήση ημερολογιακών διαστημάτων.
 • Ενιαία ενημέρωση κίνησης παγίου.
 • Υποστήριξη περιόδων αδράνειας παγίου, επιδοτήσεων κ.α.
 • Υποστήριξη σχετιζόμενων παγίων.
 • Άμεσος υπολογισμός αποσβέσεων.
 • Αυτοματισμός στην δημιουργία λογιστικών άρθρων.
 • Αυτόματη ενημέρωση Αναλυτικής Λογιστικής με Φύλλα Μερισμού Γενικής Λογιστικής.
 • Δυνατότητα αναμερισμού άρθρων Αναλυτικής Λογιστικής.
 • Ενημέρωση Αναλυτικής είτε πραγματικό χρόνο είτε χειροκίνητα.
 • Ειδική φόρμα Μαζικής Καταχώρησης Φύλλων Μερισμού.
 • Εκτύπωση Κατάστασης Μερισμών.
 • Πληθώρα φίλτρων και παραμετροποιήσεων σε εκτυπώσεις.
 • Δημιουργία προφίλ εκτυπώσεων για άμεση εκτέλεση εκτυπωτικών με ένα κλικ.
 • Εκτύπωση σε εκτυπωτή, εξαγωγή σε όλες τις γνωστές μορφές αρχείων (.pdf, .xls, .doc, κλπ.) και εμφάνιση σε οθόνη.
 • Δυνατότητα zoom-in μέχρι και επίπεδο εγγραφής.
 • Δημιουργία custom εκτυπώσεων.
 • Παρακολούθηση Ισολογισμού, Αποτελεσμάτων Χρήσεων, Ταμειακών Ροών, Μεταβολής Καθαρής Θέσης.
 • Σχεδιασμός Ενοτήτων και Στηλών ανά Πρότυπο με δυνατότητες επεξεργασίας κειμένου.
 • Ορισμός Περιόδων Οικονομικής Κατάστασης.
 • Δυνατότητα αυτόματης ανάκτησης και συμπλήρωσης Κατάστασης από Δεδομένα Λογιστικής και Αποθηκευμένη Κατάσταση.
 • Παρακολούθηση σε πολλαπλά νομίσματα και γλώσσες.
 • Δυνατότητα επικοινωνίας με οποιαδήποτε εμπορική εφαρμογή της αγοράς και ενημέρωση κινήσεων, συναλλασσόμενων και λογαριασμών.
 • Ταχύτατη και εύκολη εισαγωγή δεδομένων.
 • Ενοποίηση δεδομένων Λογιστικής από όλες τις εφαρμογές της σειράς Pylon.
 • Άμεση ενημέρωση από τις εφαρμογές Extra, Hyper, Business και Pylon Μισθοδοσία.
 • PYLON Commercial.
 • PYLON Retail.
 • PYLON ERP.
 • PYLON Hospitality.
 • PYLON Restaurant.
Διατίθεται σε:

Ζητήστε μας μια δωρεάν παρουσίαση!

Ένας εκπρόσωπος μας θα επικοινωνήσει μαζί σας για να κανονίσουμε μια συνάντηση.