Εμπορικές Εφαρμογές

You are here:

Το PYLON Commercial αποτελεί την πιο σύγχρονη λύση της διοίκησης για την λήψη σωστών αποφάσεων και την εξέλιξη μιας επιχείρησης, με την πιο ολοκληρωμένη πλατφόρμα λογισμικού με ενιαίο περιβάλλον εργασίας και λειτουργικότητα  ERP, CRM, Retail, Mobile SFA, Warehouse. Το PYLON Commercial είναι μία πλήρως ευέλικτη εφαρμογή μηχανογράφησης που εξυπηρετεί οποιαδήποτε λειτουργία των εμπορικών επιχειρήσεων που προσαρμόζεται στις ανάγκες και στο μέγεθος τους. Τo PYLON Commercial απευθύνεται σε αναπτυσσόμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τα μεγάλα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα του είναι η προ-παραμετροποιημένη πρότυπη βάση δεδομένων και τεχνολογική του ανωτερότητα αφού βασίζεται στη πιο σύγχρονη πλατφόρμα Microsoft.NET όπου προσφέρει πλήρη ευελιξία.

Η SoftNet, μέσω της πολυετής εμπειρίας της σε λύσεις μηχανογράφησης και του έμπειρου προσωπικού της που ειδικεύεται στην πλατφόρμα PYLON, καλύπτει ολοκληρωμένα οποιαδήποτε επιχειρηματική ανάγκη. Η SoftNet μπορεί να αντικαταστήσει σε σύντομο χρονικό διάστημα την υπάρχουσα εφαρμογή εμπορικής και λογιστικής διαχείρισης και σας βοηθάει να εξελίξετε την επιχείρηση σας με ένα σύγχρονο σύστημα ERP ώστε να βελτιώσετε τις σχέσεις με τους πελάτες σας και να αυξήσετε σημαντικά την κερδοφορία σας.

Το PYLON Commercial περιλαμβάνει και διαχειρίζεται τις παρακάτω ενότητες:
 • Διαχείριση ειδών με Serial Numbers και Παρτίδες.
 • Αναλυτικός πίνακας των κινήσεων των ειδών.
 • Παρακολούθηση Χαρακτηριστικών ειδών σε Χρώμα – Μέγεθος – Στυλ.
 • Παρακολούθηση Set ειδών και παρακολούθηση Kit ειδών.
 • Διαχείριση σεναρίων Αναπαραγγελίας Ειδών.
 • Δυνατότητα παρακολούθησης ειδών σε εναλλακτικές μονάδες μέτρησης.
 • Δυνατότητα δημιουργίας Πρότυπων Ειδών για γρήγορη καταχώρηση.
 • Οικογένειες ειδών για αποφυγή λαθών.
 • Πολλαπλά χαρακτηριστικά ανά οικογένεια είδους για γρήγορη συγκέντρωση – ανεύρεση.
 • Πλήρης διαχείριση πελατών – προμηθευτών.
 • Δυνατότητα ορισμού πιστωτικού ελέγχου πελατών.
 • Δυνατότητα παρακολούθησης Συλλογών Ειδών πελατών.
 • Δυνατότητα άμεσης προβολής ενεργειών CRM.
 • Ολοκληρωμένη διαχείριση προκαταβολών.
 • Διαχείριση Προσφορών πωλήσεων.
 • Κύκλωμα πιστωτικών τζίρου.
 • Προσθήκη αναφοράς Ημερήσιο φύλλο συναλλαγών.
 • Ανάλυση εκπτώσεων ανά γραμμή είδους.
 • Οπτική παραμετροποίηση του μεγέθους των γραμμών της κεφαλίδας και του υπόλοιπου παραστατικού.
 • Παρακολούθησης συμβάσεων πωλήσεων-Αγορών.
 • Παρακολούθηση εργασιών ανά έργο.
 • Υπολογισμός προμηθειών βάσει πωλήσεων, εισπράξεων, εισπραχθέντων πωλήσεων κλπ.
 • Κύκλωμα παρακολούθησης Ταμειακών Ροών.
 • Παρακολούθηση κυκλώματος προϋπολογισμών.
 • Πλήρης διαχείριση κυκλώματος Λογιστικής είτε Β’ είτε Γ’ Κατηγορίας.
 • Πλήρης διαχείριση Παγίων.
 • Εργασία υπολογισμού Αποσβέσεων και αυτόματης δημιουργίας λογιστικού άρθρου αποσβέσεων.
 • Τήρηση Αναλυτικής Λογιστικής
 • Σχεδιασμός επιλεκτικής διεταιρικότητας SIC (Selective Inter-Company) με την οποία επιτυγχάνεται απόλυτη ισορροπία και ευελιξία των δεδομένων σας.
 • Νέα γενιά σχεδιασμού Λογιστικού Σχεδίου με πλούσιες δυνατότητες.
 • Ενσωματωμένα πρότυπα και έτοιμη παραμετροποίηση με την επιμέλεια της Επιστημονικής Ομάδας της Epsilon Net.
 • Ενσωματωμένα φορολογικά έντυπα με αυτόματη ενημέρωση.
 • Διαχείριση Μονοφασικής Παραγωγής.
 • Παρακολούθηση Βιομηχανικής Κοστολόγησης.
 • Δυνατότητα παρακολούθησης παραγομένου και υλικών.
 • Παρακολούθηση ημιέτοιμων , συμπαραγώγων και υποπροϊόντος.
 • Δυνατότητα δημιουργίας εντολής παραγωγής από παραγγελία πωλήσεων.
 • Σενάρια κοστολόγησης παραγωγής με μερισμό εξόδων ΓΒΕ, Εργατικά, Λοιπά Έξοδα.
 • Μερισμός εξόδων κοστολόγησης παραγωγής βάσει εργοστασίου, τμήματος, κέντρου εργασίας, είδους, Φασεολογίου, λογιστικής ερωτήματος στην βάση για συλλογή εξόδων από οποιοδήποτε σημείο της εφαρμογής.
 • Πηγές εξόδου από λογιστικά συστήματα, Χρεώσεις, ελεύθερο έξοδο, ερώτημα στην βάση.
 • Κοστολόγηση παραγωγής βάσει σεναρίου και δυνατότητα εκτέλεσης παραγωγικής διαδικασίας ανά βήμα.
 • PYLON CRM
 • PYLON Accounting
 • PYLON Retail
 • PYLON Sales Force Automation
 • PYLON Warehouse Management Applications
 • PYLON Hospitality
 • PYLON Restaurant
Διατίθεται σε:

Ζητήστε μας μια δωρεάν παρουσίαση!

Ένας εκπρόσωπος μας θα επικοινωνήσει μαζί σας, για να κανονίσουμε μια συνάντηση.