Διαχείριση Σχέσεων Πελατών

You are here:

Το PYLON CRM είναι το υποσύστημα διαχείρισης πελατειακών σχέσεων της πλατφόρμας PYLON . Είναι μια σύγχρονη και αξιόπιστη εφαρμογή διαχείρισης σχέσεων με τους πελάτες που καλύπτει κάθε ενέργεια των τμημάτων Marketing, Πωλήσεων, Εξυπηρέτησης Πελατών και Διαχείρισης αιτημάτων επισκευών. Λειτουργεί είτε αυτόνομα είτε συνδυαστικά με την εμπορική εφαρμογή PYLON με ενιαίο περιβάλλον εργασίας και προσφέρει πλήρη οργάνωση των διαδικασιών που έχει η κάθε επιχείρηση. Παρακολουθεί οποιαδήποτε ενέργεια των τμημάτων της επιχείρησης, επικοινωνία, ραντεβού κτλ. και συμβάλει στην βελτίωση των εσωτερικών διαδικασιών μεταξύ των εργαζομένων καθώς και στην εξωστρέφεια της επιχείρησης.

Με το PYLON CRM δίνεται η δυνατότητα σε κάθε επιχείρηση να κατανοήσει την συμπεριφορά των πελατών της, να τους διαχειριστεί καλύτερα και να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες πωλήσεων όπου θα οδηγήσουν στην εξέλιξή της. Προσαρμόζεται πάντα στις ανάγκες της εκάστοτε επιχείρησης και αναβαθμίζει το προφίλ της στους πελάτες της.

Έχει αναπτυχθεί με την πιο σύγχρονη τεχνολογία Microsoft.NET, όπως και όλη η πλατφόρμα PYLON, πράγμα που το κάνει απλό, εύχρηστο, πλήρως παραμετροποιήσιμο καθώς και συμβατό με κινητές συσκευές . Έτσι το PYLON CRM συμβάλει στην οργάνωση και ετοιμότητα που μέχρι σήμερα μόνο μεγάλες εταιρείες με πολυάριθμο προσωπικό μπορούσαν να επιδείξουν.

Το υποσύστημα του PYLON CRM περιλαμβάνει:
 • Ολοκληρωμένη Διαχείριση Στοιχείων επαφής.
 • Διαχείριση σχέσεων μεταξύ επαφών.
 • Yπενθυμίσεις για Επετείους και Ονομαστικές Εορτές.
 • Λειτουργικότητα Geodata για γρήγορη και σωστή καταχώρηση των γεωγραφικών στοιχείων της επαφής.
 • Δυνατότητα εύκολης εισαγωγής επαφών με αντιγραφή από άλλη καρτέλα ή από αρχείο / social media.
 • Πλήρης διαχείριση ενεργειών επικοινωνία, ραντεβού, εργασία κτλ.
 • Μετασχηματισμός ενεργειών σε παραστατικά πώλησης – σύνδεση CRM με εμπορικό.
 • Αυτοματοποίηση διαδικασιών με χρήση ροών ενεργειών.
 • Πλήρης δυνατότητα διαχείρισης ενεργειών Ομάδων, παρακολούθηση παρουσιολογίου.
 • Αποστολή mail μέσα από ενέργεια CRM.
 • Πλήρης διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και όλων των πόρων της επιχείρησης.
 • Καταχώρηση Δελτίων Εξυπηρέτησης, Δελτίων Επίσκεψης ή άλλων Εργασιών που πραγματοποιούν πόροι της επιχείρησης.
 • Στατιστικά Ενεργειών με πολλαπλές αναφορές και δυνατότητα φίλτρων.
 • Σύνδεση με τηλεφωνικό κέντρο.
 • Παρακολούθηση ολόκληρου του κύκλου πώλησης από την αρχική λίστα δυνητικών πελατών μέχρι το κλείσιμο της πώλησης με μετασχηματισμό σε παραστατικό.
 • Διαχείριση στατικών αλλά και δυναμικών λιστών επαφών.
 • Διαχείριση Προωθητικών ενεργειών (Καμπάνιες).
 • Μετασχηματισμός Ευκαιρίας Πώλησης σε Προσφορά ή άλλο Παραστατικό.
 • Ανάλυση της Επιτυχίας μιας Καμπάνιας καθώς και του αναμενόμενου τζίρου μέσω εξειδικευμένων αναφορών.
 • Ειδική οθόνη για τμήματα telemarketing.
 • Αναφορές σχετικά την παραγωγικότητα των πόρων.
 • Διαχείριση προωθητικών ενεργειών με mail, sms, telemarketing.
 • Πλήρης διαχείριση Καρτών Μελών των Επαφών.
 • Παραμετροποιήσιμα προγράμματα συγκέντρωσης πόντων.
 • Ορισμός προγραμμάτων εξαργύρωσης πόντων.
 • Ιστορικό κίνησης της κάθε κάρτας.
 • Στατιστικά στοιχεία σχετικά με τα προγράμματα μελών.
 • Προβολή και εύκολος χρονοπρογραμματισμός ενεργειών μέσω Ημερολογίου με προβολή του προγράμματος.
 • Γρήγορη καταχώρηση από το ημερολόγιο, με δυνατότητες ενεργειών αντιγραφής, δημιουργία νέων σχετικών ενεργειών, καθώς και κλείσιμο ενεργειών.
 • Χρωματική επιλογή για κάθε τύπο ενέργειας.
 • PYLON Commercial
 • PYLON Retail
 • PYLON Sales Force Automation
 • PYLON Accounting
 • PYLON Hospitality
 • PYLON Restaurant
Διατίθεται σε:

Ζητήστε μας μια δωρεάν παρουσίαση!

Ένας εκπρόσωπος μας θα επικοινωνήσει μαζί σας για να κανονίσουμε μια συνάντηση.