Υλοποίηση Συστημάτων

You are here:

Οι υπηρεσίες υλοποίησης συστημάτων που παρέχει η SoftNet, ως Gold Partner της Epsilon Net, έχει ως κύριο στόχο την υλοποίηση και παράδοση έργων πληροφορικής, τόσο σε επίπεδο λογισμικού (software) όσο και επίπεδο εξοπλισμού (hardware), που να ανταποκρίνονται ακριβώς στις ιδιαίτερες απαιτήσεις που διακρίνει κάθε επιχείρηση. Οι υπηρεσίες υλοποίησης αποτελούν για την SoftNet τον πρωταρχικό παράγοντα επιτυχίας ενός έργου που με την σειρά τους οδηγούν στην λειτουργική διαφοροποίηση της επιχείρησης ώστε να αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην εκάστοτε αγορά που δραστηριοποιείται.

Τα πιστοποιημένα και έμπειρα στελέχη της SoftNet, η υψηλή τους τεχνογνωσία καθώς και το τεράστιο εύρος ποιοτικών προϊόντων λογισμικού και εξοπλισμού που παρέχει η εταιρία, δίνουν την δυνατότητα για αποτελεσματικές και αποδοτικές λύσεις σε όλους τους εταιρικούς κλάδους, χονδρικό εμπόριο, λιανική, παροχή υπηρεσιών, παραγωγή, ξενοδοχείο, χώροι εστίασης και λογιστικά γραφεία.

Για την απόλυτη επιτυχία του έργου χρησιμοποιείται ειδική μεθοδολογία που περιλαμβάνει αναλυτικές καταγραφές των εταιρικών απαιτήσεων, λεπτομερείς διαδικασίες διαχείρισης έργου, αναλυτικά χρονοδιαγράμματα καθώς σε βάθος τεκμηρίωση υπηρεσιών υλοποίησης. Οι πρακτικές που χρησιμοποιούνται εγγυόνται τα βέλτιστα αποτελέσματα για κάθε επιχείρηση.

Οι υπηρεσίες υλοποίησης συστημάτων της SoftNet περιλαμβάνουν:
  • Ανάλυση αναγκών και απαιτήσεων.
  • Διαχείριση έργων.
  • Εγκατάσταση συστημάτων λογισμικού και εξοπλισμού πληροφορικής.
  • Παραμετροποίηση σύμφωνα με τις εταιρικές ανάγκες.
  • Επανασχεδιασμός εταιρικών διαδικασιών.
  • Μεταφορά δεδομένων από προηγούμενο σύστημα.
  • Ανάπτυξη custom λειτουργιών.
  • Εκπαίδευση στην λειτουργία των συστημάτων.

Επικοινωνήστε για συνεργασία!

Ένας εκπρόσωπος μας θα επικοινωνήσει σύντομα μαζί σας.