Τα πλεονεκτήματά μας

You are here:
  • Η παροχή ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής και μηχανογράφησης, τόσο στο λογισμικό όσο και στον επαγγελματικό εξοπλισμό πληροφορικής, με σκοπό την κάλυψη των ειδικών αναγκών της κάθε επιχείρησης.
  • Η απόλυτη και μοναδική εξειδικευμένη τεχνολογική γνώση της SoftNet στις εφαρμογές τις EPSILON NET, που σε συνδυασμό με την 10ετή εμπειρία και το ξεκάθαρο όραμά της, προσφέρουν το καλύτερο αποτέλεσμα σε οποιαδήποτε επιχείρηση.
  • Η τεχνολογική πρωτοπορία του λογισμικού και των προϊόντων που υποστηρίζει, προσφέροντας ενιαίο περιβάλλον εργασίας σε όλα τα προγράμματα της και για οποιαδήποτε αγορά (ERP, Accounting, CRM, Retail, Mobile, WMS, Restaurant και Hospitality) με την υιοθέτηση της τεχνολογικής πλατφόρμας Microsoft® .NET.
  • Η ποιότητά του ανθρώπινου δυναμικού. Η SoftNet επανδρώνεται από καταξιωμένα στελέχη στην αγορά του λογισμικού και του εξοπλισμού της πληροφορικής που συνεργάζονται αρμονικά με οποιονδήποτε άνθρωπο που μοιράζεται ένα κοινό όραμα για συνεργασία υψηλού επιπέδου και υψηλούς στόχους. Κατέχει επαγγελματίες του χώρου της πληροφορικής, των οικονομικών και της διοίκησης επιχειρήσεων που εργάζονται σε ένα εξελίξιμο περιβάλλον που αξιοποιεί τη δημιουργικότητα και τις νέες ιδέες.
  • Οι ποιοτικές, οικονομικές αλλά ταχύτατες υπηρεσίες υποστήριξης που παρέχει προς τους πελάτες. Η εμπειρία της SoftNet μέσω της υλοποίησης εκατοντάδων έργων σε όλα τα μεγέθη των επιχειρήσεων σε όλους τους κλάδους έχει ως αποτέλεσμα την παροχή αποτελεσματικών υπηρεσιών των επιχειρήσεων πελατών της.
  • Το πιστό πελατολόγιο της. Για την SoftNet προτεραιότητα παραμένει η δημιουργία μακροχρόνιων σχέσεων με τους πελάτες της μέσω των ευέλικτων τρόπων συνεργασίας που προσφέρει.