Αποστολή και Όραμα

You are here:

Η πρωταρχική επιδίωξη της SoftNet από την ίδρυση της μέχρι σήμερα και το όραμα της παραμένει το ίδιο, η παροχή ποιοτικών και ολοκληρωμένων επαγγελματικών λύσεων Μηχανογράφησης αξιοποιώντας πλήρως τις δυνατότητες της τεχνολογίας.

Η αποστολή της SoftNet είναι:
  • Η εμπορία και υποστήριξη τεχνολογικά προηγμένων Πληροφοριακών Συστημάτων.
  • Η Παροχή ποιοτικών και οικονομικών υπηρεσιών.
  • Η Διασφάλιση της αδιάλειπτης λειτουργία των επιχειρηματικών αναγκών των πελατών της.