Συστήματα Backup

You are here:

H SoftNet μέσω της συνεχόμενης επικοινωνίας με τους εταιρικούς πελάτες και καταγραφής των αναγκών των σύγχρονων επιχειρήσεων διαπίστωσε το μεγάλο πρόβλημα που παρουσιάζεται για την σωστή διατήρηση αντιγράφων ασφαλείας (backup).

Είναι πλέον γνωστό ότι τα μεγαλύτερα περιουσιακά στοιχεία μιας επιχείρησης είναι τα ηλεκτρονικά της δεδομένα. Η αξία των εταιρικών δεδομένων είναι τεράστια αν σκεφτούμε ότι μετά από κάποια τυχαία απώλεια δεδομένων, η επιχείρηση χρειάζεται αρκετές μέρες να ανακάμψει, μπορεί να οδηγηθεί σε παύση λειτουργίας της ή και ακόμα να πληρώσει πρόστιμα και να λογοδοτήσει για την απώλεια των εταιρικών της δεδομένων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Συμβάντα απώλειας δεδομένων είναι η κλοπή του μηχανογραφικού εξοπλισμού, η φυσική καταστροφή των εγκαταστάσεων της επιχείρησης, η εσωτερική δολιοφθορά και η κρυπτογράφηση των εταιρικών δεδομένων από κάποιο ransomware. Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό τα εταιρικά δεδομένα είναι ο κεντρικός πυλώνας της επαγγελματικής δραστηριότητας της επιχείρησης.

Για την κεντρική διαχείριση των εταιρικών δεδομένων η SoftNet προτείνει αυτοματοποιημένες λύσεις backup που οδηγούν την επιχείρηση σε μείωση του συνολικού κόστους, σε πολλαπλές δυνατότητες διαχείρισης των δεδομένων, σε μελλοντική επέκταση σύμφωνα με τις εκάστοτε εταιρικές ανάγκες και σε δυνατότητα αποθήκευσης σε διαφορετικά μέσα και σε διαφορετικά περιβάλλοντα για μέγιστα επίπεδα ασφαλείας . Οι λύσεις backup συνδυάζονται με το λογισμικό για την αυτοματοποιημένη και κρυπτογραφημένη διενέργεια αντιγράφων ασφαλείας που επιτρέπουν την ασφαλή αποθήκευση των δεδομένων καθώς και την αδιάλειπτη διαθεσιμότητα τους. Το λογισμικό του αυτόματου backup που προτείνει η SoftNet είναι συμβατό με οποιοδήποτε λειτουργικό σύστημα και έχει την δυνατότητα να αντιγράψει οποιονδήποτε τύπο δεδομένων όπως Drive Image, backup to NAS, Cloud, FTP, Dropbox, OneDrive, Google Drive, VMware ESXi, vCenter, ESXi Free, Hyper-V, Exchange, MySQL, SQL Server καλύπτοντας οποιαδήποτε επιχειρησιακή ανάγκη.

Οι λύσεις backup δεδομενων που προσφέρουμε είναι οι εξής:

Τοπική αποθήκευση των δεδομένων εντός της επιχείρησης σε οποιοδήποτε εξωτερικό μέσο (usb, εξωτερικοί σκληροί δίσκοι, NAS File Server). Προτείνονται τα συστήματα NAS για καλύτερα επίπεδα ασφάλειας και γρήγορη επαναφορά δεδομένων.

Αποθήκευση των εταιρικών δεδομένων σε Data Center εκτός της επιχείρησης. Τα δεδομένα διασφαλίζονται σε περιπτώσεις κλοπής ή φυσικής καταστροφής και η υπηρεσία έχει χαμηλότερο κόστος επένδυσης.

Τα αντίγραφα των εταιρικών δεδομένων βρίσκονται εντός και εκτός της επιχείρησης όπου επιτυγχάνονται τα μέγιστα επίπεδα ασφαλείας καθώς και άμεση ανάκτηση τους.

Ζητήστε μας μια δωρεάν μελέτη & προσφορά!

Ένας εκπρόσωπος μας θα επικοινωνήσει σύντομα μαζί σας.