Ασφάλεια Δεδομένων

You are here:

Πλέον στον σύγχρονο κόσμο του Internet οι κυβερνοεπιθέσεις είναι μια πραγματικότητα για κάθε εταιρικό περιβάλλον. Οι επιχειρήσεις αξιοποιούν τις λύσεις του Internet για να προσεγγίζουν πελάτες, να συνεργάζονται με προμηθευτές, να επικοινωνούν και ετσι αυξάνεται η ανάγκη για ικανοποιητικά επίπεδα ασφάλειας πληροφοριών.

Ειδικότερα σήμερα με την ευρεία χρήση των πληροφοριακών συστημάτων για αποθήκευση, επεξεργασία και επικοινωνία, η ασφάλεια των δεδομένων της επιχείρησης αποτελεί μείζον ζήτημα. Αρκεί ένα απλό περιστατικό ώστε ένας ιός ή κάποιο κακόβουλο λογισμικό να θέσουν εκτός λειτουργίας μια επιχείρηση και να χαθούν τα εταιρικά της δεδομένα. Επιπρόσθετα και σε συνδυασμό με τις υποχρεώσεις που θέτει το υπάρχον πλέον νομοθετικό πλαίσιο, οδηγεί τις επιχειρήσεις στην επικέντρωση της προσοχής τους σε θέματα διατήρησης της ασφάλειας των πληροφοριών.

Η SoftNet, παρακολουθώντας τις εξελίξεις στον τομέα της ασφάλειας δεδομένων και πληροφοριών, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις ασφάλειας πληροφορικής για κάθε σύγχρονη επιχείρηση και παρέχει στους πελάτες της ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών για την εξασφάλιση και ακεραιότητα των εταιρικών δεδομένων.

Σε συνεργασία με τους κορυφαίους κατασκευαστές, η SoftNet προσφέρει τις εξής λύσεις ασφάλειας

Next Generation Firewalls

Antivirus