Μεγάλα Λογιστικά Γραφεία

You are here:

Η Epsilon Net έχει αναπτύξει για τα μεγάλα και οργανωμένα λογιστικά γραφεία τη σειρά λογισμικού HYPER.Axion που αποτελεί ολοκληρωμένο σύστημα λογιστικής παρακολούθησης & μισθοδοσίας. Οι εφαρμογές της σειράς HYPER.Axion πραγματοποιούν αυτοματοποιημένα πολλαπλές εργασίες, δίνουν πρόσβαση σε πληροφόρηση σχετικά με την εταιρία και συνθέτουν ένα ασφαλές και έγκυρο πλέγμα εργασίας. Με ελάχιστες κινήσεις ο χρήστης έχει την δυνατότητα να πραγματοποιήσει ενέργειες για πολλούς πελάτες ταυτόχρονα, ενώ αξιοποιώντας το internet μέσα από τις εφαρμογές μειώνει δραστικά το χρόνο διεκπεραίωσης εργασιών στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Hyper axion - Λογιστικά γραφεία

Η σειρά HYPER.Axion αποτελείται από τα εξής προϊόντα:

Λογιστική

HYPER.Axion Λογιστική

Μισθοδοσία

HYPER.Axion Μισθοδοσία