Λογιστικά Γραφεία

You are here:

Η SoftNet σε συνεργασία την Epsilon Net προσφέρει για τα λογιστικά γραφεία τη σειρά λογισμικού EXTRA. Η σειρά λογισμικού EXTRA αποτελεί μια πρωτοποριακή και σύγχρονη σειρά εργαλείων που εξυπηρετούν τις καθημερινές ανάγκες του λογιστικού γραφείου και ορθολογικοποιούν τις εργασίες του. Το σύνολο των εφαρμογών προσφέρει λύσεις στα προβλήματα υπολογισμών, οργάνωσης και συντονισμού, ενώ ανταποκρίνεται άμεσα στις αλλαγές της ελληνικής νομοθεσίας με έγκυρες και εύκολες αναβαθμίσεις. Η σειρά λογισμικού EXTRA χαρακτηρίζεται από απόλυτη ευελιξία, ενώ μπορεί να ανταποκριθεί στις ιδιαιτερότητες των εργασιών κάθε λογιστικού γραφείου.

Η σειρά λογισμικού EXTRA αποτελείται από τα εξής προϊόντα:

Λογιστική

Extra Λογιστική

Μισθοδοσία

Extra Μισθοδοσία

Φορολογικά Έντυπα